POH-GGZ – Huisartsen de Plantage – Beverwijk
Florastraat 55 1943LG Beverwijk Tel:0251-210800 0251-250577 Spoed 0251-210800 optie 1
Header afbeelding

POH-GGZ

Uw huisartsenpraktijk heeft, net als steeds meer huisartsenparktijken in de regio, een POH-GGZ in dienst. Wat deze functie inhoudt, waarom een POH-GGZ in de praktijk werkzaam is en waarbij zij u kan helpen wordt hieronder toegelicht.

Wat doet een POH-GGZ?

POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en psychosociale klachten. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens maakt zij samen met u een plan van aanpak. Dit kunnen vervolggesprekken zijn bij de POH-GGZ zelf, een vervolgtraject bij de huisarts, of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk of een GGZ-instelling). Eventueel verzorgt de POH-GGZ voor overbrugging als er sprake is van een wachtlijst bij verwijzing.

Waarom een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?

Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt vaak snel én binnen de muren van uw vertrouwde huisartsenpraktijk in contact komen met de POH-GGZ.

Met welke klachten kunt u bij de POH-GGZ terecht?

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kan bij de POH-GGZ:

  • Depressie/ down gevoel,
  • Oververmoeidheid/ weinig energie hebben,
  • Slaapproblemen,
  • Overmatig piekeren,
  • Concentratieproblemen/ vergeetachtigheid,
  • Angst, paniek, of een gespannen/ gejaagd gevoel
  • Relatieproblemen
  • Werk gerelateerde problematiek
  • Overmatig gebruik van tabak, alcohol en drugs
  • Rouw door verlies van kind, partner of ouder.


Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een mogelijk vervolgtraject.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden, de gesprekken worden in alle gevallen vergoed door de verzekering.

Annuleren van een gesprek

Wanneer een afspraak bij de POH-GGZ niet door kan gaan vragen wij u minstens 1 werkdag van tevoren af te bellen. Wij hebben dan nog de mogelijkheid om uw plek aan te bieden aan iemand anders. Wanneer u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt of met ongegronde reden te kort van tevoren afzegt, kunnen wij een factuur in rekening brengen. De kosten bedragen dan 25 euro, deze kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren

Wie is de POH-GGZ in onze praktijk?

De functie van POH-GGZ wordt vervuld door Celine van Bakkum.